Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ CAFE RACER

Σκοπός μας είναι να παρουσιαστούν εδώ μια σειρά απο άρθρα,δίνοντας όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και περιγραφικά την ιστορία των cafe racer μοτ/των αλλά και των αναβατών που τα οδηγούσαν.