Ιστορικες πινακιδες : Τα απαντα

ιστορικες πινακιδες μοτοσυκλετων

Σε αυτό το κείμενο, μπορείτε να βρείτε σχεδόν όλες τις πληροφορίες που θέλετε σχετικά με το τι είναι ιστορική μοτοσυκλέτα, ποιές μπορούν να βγάλουν κλασσικές  πινακίδες και ποιές είναι οι υποχρεώσεις και οι περιορισμοί που προκύπτουν από αυτές.

 

Ιστορικό

Mετά από εισήγηση της ΦΙΛΠΑ, το Υπ. Συγκοινωνιών εξέδωσε τω 1978 την υπ’ αριθμ. ΣΤ 1831/19-1-1978 (Β΄72) Υπουργική Απόφαση, η οποία προέβλεπε την περιωρισμένη κίνηση παλαιών οχημάτων με ειδικές πινακίδες χορηγούμενες από την ΦΙΛΠΑ, αντί κρατικών.

Η ρύθμιση αυτή κυριολεκτικά έσωσε το Παλαιό Αυτοκίνητο στο «παρά πέντε», αφού λίγο αργότερα θεσπίστηκε το μέτρο των τεκμηρίων διαβιώσεως, σύμφωνα με το οποίο η χρήση και συντήρηση των Ι.Χ. οχημάτων αποτελούσε αυστηρό τεκμήριο για το ύψος των εισοδημάτων των ιδιοκτητών.

Από τότε η εν λόγω Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκε δύο φορές, κατά τα έτη 1999 και 2001, ποτέ όμως ως προς την ουσία της, αλλά μόνον ως προς τους δικαιούχους να χορηγούν τις πινακίδες.

Συμφώνως προς την τελευταία τροποποίηση, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, δικαιούχοι να χορηγούν πινακίδες παλαιών μηχανοκινήτων οχημάτων είναι οι εν Ελλάδι επίσημοι εκπρόσωποι της «Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτων» και της «Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιού Αυτοκινήτου» (FIA και FIVA).

Η ουσία της Υπ. Αποφάσεως

Η περί ειδικών πινακίδων Υπ. Απόφασις προβλέπει, ότι παλαιά μηχανοκίνητα οχήματα (αντίκες), όπως αυτά καθορίζονται από τους εν Ελλάδι επισήμους εκπροσώπους των FIA και FIVA βάσει των διεθνώς ισχυόντων όρων των δύο αυτών οργανώσεων, μπορούν να κυκλοφορούν μόνον για την συμμετοχή σε επίσημες εκδηλώσεις καθώς και για τις αναγκαίες για την συντήρηση και επισκευή δοκιμές με ειδικές αριθμημένες πινακίδες κυκλοφορίας, που δικαιούνται να χορηγούν οι δύο προαναφερόμενοι εκπρόσωποι βάσει πιστοποιητικού καταχωρίσεως.

Παρατηρούμε ότι:

α) Ως παλαιό μηχανοκίνητο όχημα η Πολιτεία αποδέχεται εκείνο που ορίζουν διεθνώς οι FIA και FIVA.

β) Επιτρεπόμενη χρήση είναι:

– η συμμετοχή σε εκδηλώσεις για την διεξαγωγή των οποίων έχει εκδοθεί άδεια από το αρμόδιο υπουργείο (επίσημες) και,

– οι α ν α γ κ α ί ε ς, όχι μετακινήσεις γενικώς, αλλά δ ο κ ι μ έ ς για την επισκευή, αλλά και για την συντήρηση.

Ποιο χαρακτηρίζεται ως Παλαιό (Ιστορικό) Όχημα κατά την FIVA;

Εκείνο που έχει ηλικία τριάντα (30) ετών, διατηρεί τ’ αρχικά του χαρακτηριστικά και είναι άριστα συντηρημένο. Άρα, εκείνο, για το οποίο η FIVA δια των κατά χώρες εκπροσώπων της αποδέχεται να εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως.

«Ράδιο-Αρβύλα»

Παραθέτουμε μερικές από τις συνηθέστερες διαδόσεις, που κυκλοφορούν γύρω από τον θεσμό των ειδικών πινακίδων παλαιών οχημάτων. Πρόκειται περί αυθαιρεσιών, οι οποίες δεν έχουν καμμία βάση.

-Μπορώ να κυκλοφορώ κατά τα σαββατοκύριακα.

-Δεν μπορώ να κυκλοφορώ μόνον κατά τα σαββατοκύριακα, διότι είναι κλειστά τα συνεργεία.

-Μπορώ να κυκλοφορήσω οποιαδήποτε στιγμή με άδεια της ΦΙΛΠΑ.

-Αν πάρω τις πινακίδες από τον επίσημο εκπρόσωπο της τάδε διεθνούς ομοσπονδίας, μπορώ να κάνω ευρύτερη χρήση.

-Ανάλογα από ποιον θα πάρω τις πινακίδες, θα μπορώ να συμμετέχω σε περισσοτέρων, ή ολιγοτέρων τύπων εκδηλώσεις.

-Μπορώ να πάρω πινακίδες από την ΦΙΛΠΑ και να σταθμεύσω το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι μου, για να μην πληρώνω τέλη κυκλοφορίας. (Διευκρίνιση: Ο μη καταβάλλων Τ.Κ. χάνει το δικαίωμα χρήσεως δημοσίων οδών. Εξαιρείται, βεβαίως, η περιωρισμένη χρήση, που προαναφέρεται).
ιστορικες πινακιδες μοτοσυκλετων
Ασφάλιση:

Όλα τα φέροντα ειδικές πινακίδες οχήματα πρέπει να είναι ανελλιπώς ασφαλισμένα. Η ΦΙΛΠΑ ασφαλίζει μέσω της ALLIANZ δωρεάν το πρώτο αυτοκίνητο εκάστου Μέλους και εξασφαλίζει για τα υπόλοιπα κάλυψη με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο, ανάλογο, ασφαλώς, της πολύ περιωρισμένης χρήσεως.

Πώληση οχήματος με ειδικές πινακίδες

Οι πινακίδες πρέπει να επιστραφούν με ευθύνη του Πωλητού στην ΦΙΛΠΑ, προκειμένου εκείνος να απαλλαγεί από την αστική ευθύνη, που τον βαρύνει από την όποια κυκλοφορία του οχήματος. Στον Αγοραστή θα χορηγηθούν νέες πινακίδες με διαφορετικό αριθμό κυκλοφορίας (και νέο Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως).

Προάσπιση, περιφρούρηση δικαιώματος ειδικών πινακίδων

Η Πολιτεία παραχώρησε ένα πολύ σημαντικό προνόμιο στους ειλικρινείς φίλους του παλαιού ιστορικού οχήματος, σ’ εκείνους που το διασώζουν και το συντηρούν από ευαισθησία και ως στοιχείο του πολιτισμού. Η προάσπιση του προνομίου αυτού αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση όλων μας. Καθήκον μας είναι η άμεση καταγγελία οποιουδήποτε φαινομένου καταχρήσεως των ειδικών πινακίδων. Ενημερώστε άμεσα την ΦΙΛΠΑ, αν κάποιον δείτε, να παραβιάζει τα όρια και το πνεύμα της Υπ. Αποφάσεως, αν χρησιμοποιεί κάποιο αυτοκίνητο με ειδικές πινακίδες ως κοινό μεταφορικό μέσον, έστω και εντελώς προσωρινά. Αναφέρετε αριθμό κυκλοφορίας, ημερομηνία και τόπο του περιστατικού. Η ΦΙΛΠΑ θα αποσαφηνίσει και, αν πρόκειται για υποτροπή, θ’ ανακαλέσει τις πινακίδες.

Πως μπορώ να παραλάβω πινακίδες για το Παλαιό μου Αυτοκίνητο

Αυτονόητη προϋπόθεση είναι να το κατέχετε νομίμως.

-Να έχει εκδοθεί γι’ αυτό και να ισχύει Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως FIVA (Κάρτα FIVA),

-Να υποβάλετε στην ΦΙΛΠΑ με θεωρημένο το γνήσιον της υπογραφής Δήλωση Παραλαβής Πινακίδων (σχετικό έντυπο αναζητείστε στον χώρο «Αιτήσεις» της παρούσης ιστοσελίδος).

Πως εκδίδεται Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως (Κάρτα) FIVA;

Μόνον για οχήματα ηλικίας 30 ετών και άνω, τα οποία διατηρούν τα αρχικά τους χαρακτηριστικά και είναι πολύ καλά διατηρημένα

-Ζητείστε τηλεφωνικώς από την Γραμματεία συνάντηση με μέλος της τεχνικής επιτροπής που θα σας επισκευτεί για τον έλεγχο του οχήματος.

-Υποβάλετε συμπληρωμένη την σχετική αίτηση (αναζητείστε το σχετικό έντυπο στον χώρο «Αιτήσεις» της παρούσης ιστοσελίδος)

-Συνυποβάλετε εις τριπλούν φωτογραφία κοινών διαστάσεων (9Χ13), εικονίζουσα ταυτοχρόνως την πρόσοψη και μία των πλευρών (πλαγιομετωπική όψη).

Εάν δε πρόκειται για μοτοσυκλέττα, πλευρική όψη. Η φωτογραφία αυτή πρέπει να είναι καλοτραβηγμένη σε συμπαθή χώρο και να υπάρχει περιθώριο περιμετρικά του εικονιζομένου οχήματος για την κοπή, εάν χρειασθεί, του χαρτιού και προσαρμογή επί του Πιστοποιητικού.

————————————————–

0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Τεχνικός Κώδικας της FIVA ορίζει ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ σύμφωνα με το πνεύμα της FIVA, θέτει κανόνες για την κατάταξη ενός ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ σε διάφορες κατηγορίες και περιγράφει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η FIVA (και οι κατά χώρα επίσημοι εκπρόσωποι της–ANF) μπορεί να εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνώρισης.

Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης FIVA αντανακλά όλες τις πληροφορίες σχετικά με το όχημα, οι οποίες δίνονται από τον ιδιοκτήτη και έχουν ελεγχθεί από την FIVA ως ένα ανεξάρτητο «σώμα», συνεπώς ταυτοποιεί το όχημα και το επίπεδο της διατήρησης του κατά τη στιγμή του ελέγχου, ενώ καταγράφει τα γνωστά στοιχεία της ιστορίας του και τις πιθανές μετατροπές.

Καταχωρεί τις πληροφορίες σε μία βάση δεδομένων, επομένως εγγράφει και διασφαλίζει την τεχνική και γενική ιστορία διασωζομένων οχημάτων προς όφελος της παγκόσμιας κληρονομιάς της αυτοκίνησης.
Χρησιμοποιείται σε Εκδηλώσεις της FIVA και μπορεί να χρησιμοποιείται από τους ιδιοκτήτες για δικούς τους σκοπούς.

Ο γενικός σκοπός, είναι να προστατεύονται και να διατηρούνται σε ικανή κατάσταση για να οδηγούνται όλα τα οχήματα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως Ιστορικά από τη FIVA.

1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

Η FIVA καθορίζει ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ως ένα μηχανικά αυτοπροωθούμενο όχημα το οποίο έχει ηλικία τουλάχιστον 30 ετών

το οποίο είναι διατηρημένο και συντηρημένο σε άρτια κατάσταση αναλόγως των ιστορικών του δεδομένων
που δεν χρησιμοποιείται ως καθημερινό μεταφορικό μέσο και το οποίο επομένως αποτελεί μέρος της τεχνολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

2. ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

Ένα όχημα το οποίο πληροί τους όρους που καθορίζει η FIVA.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η Περίοδος κατά την οποία το Ιστορικό Όχημα ήταν σε κανονική χρήση. Αυτή μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Οι βασικές προδιαγραφές ενός οχήματος μέχρι την παρουσίαση ενός νεότερου τύπου από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ του.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Πρόσωπο ή επιχείρηση που διατηρεί τα δικαιώματα του σχεδιασμού και σχεδιάζει, κατασκευάζει, συναρμολογεί και προωθεί εμπορικά ένα όχημα.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Πρόσωπο ή επιχείρηση (όχι ο ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΗΣ) που κατασκευάζει ένα όχημα, ως αντίγραφο ενός ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ εκτός περιόδου.

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

3.1 
Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ πρέπει να φυλάσσεται και να χρησιμοποιείται με κατάλληλο, φιλικό και προς το περιβάλλον τρόπο, να διατηρείται και να χρησιμοποιείται όπως και κατά την αρχική περίοδο της κατασκευής του.

3.2 Μετατροπές εκτός περιόδου, και άλλες αλλαγές πρέπει να αποφεύγονται και να περιορίζονται μόνο σε όσες επιβάλει η νομοθεσία, ή σε περιπτώσεις αναπηρίας ή αδυναμίας του ιδιοκτήτη/οδηγού, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση του οχήματος στον δρόμο. Οι μετατροπές αυτές πρέπει να γίνονται στο πνεύμα της περιόδου και με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν ν’ ακυρωθούν και το όχημα να επανέλθει στην από ιστορικής πλευράς ορθή και αρχική του κατάσταση.

3.2 Μετατροπές και αλλαγές πρέπει να καταγράφονται με τέτοιο τρόπο, ώστε μελλοντικά κάποιος να γνωρίζει τις διαφορές του οχήματος από την αρχική κατάστασή. Αυτή η πληροφορία πρέπει να εμφανίζεται στη σελίδα 4 του Πιστοποιητικού Αναγνώρισης FIVA.

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4.1 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

• ΤΥΠΟΥ A – ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Ένα Ιστορικό Όχημα που βρίσκεται σε κατάσταση όπως στις αρχικές του προδιαγραφές όπως παραδόθηκε από τον κατασκευαστή. Μικρές διακοσμητικές αλλαγές περιόδου και τυπικά «αξεσουάρ» διαθέσιμα στην αγορά κατά την αρχική του περίοδο μπορούν να γίνουν αποδεκτά.

• ΤΥΠΟΥ B – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ένα Ιστορικό Όχημα ειδικώς κατασκευασμένο ή τροποποιημένο εντός περιόδου για ειδικούς σκοπούς, χαρακτηριστικό του είδους του και επομένως, ιστορικού ενδιαφέροντος.

• ΤΥΠΟΥ C – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΡΕΠΛΙΚΕΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ορίζεται σαν ένα αντίγραφο ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ κατασκευασμένο εκτός περιόδου από ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟ με ή χωρίς μέρη προδιαγραφών της αρχικής περιόδου. Πρόκειται για αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τύπου. Ένα τέτοιο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ πρέπει να φέρει σαφή σφραγίδα από την οποία να φαίνεται ότι πρόκειται για ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Το όνομα του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ αυτού θα είναι ένας συνδυασμός των ονομάτων του ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΥ και του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ, καθώς και του αναπαραγόμενου τύπου του (πχ. Smith Bugatti Type 35).

Μία ΡΕΠΛΙΚΑ πρέπει να πληρεί τους παραπάνω όρους, αλλά να έχει κατασκευαστεί από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ του αρχικού οχήματος.

Τόσο οι ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ όσο και οι ΡΕΠΛΙΚΕΣ θα χρονολογούνται με βάση την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής τους.

• ΤΥΠΟΥ D – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΧΗΣ

Μετατροπές εκτός Περιόδου σε ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ με αποδεδειγμένη ταυτότητα, οι οποίες όμως ήταν χαρακτηριστικές κατά την Περίοδο που έγιναν με την χρήση εξαρτημάτων προδιαγραφών της αρχικής Περιόδου.

• ΤΥΠΟΥ E – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Μετατροπές εκτός Περιόδου σε ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ με αποδεδειγμένη ταυτότητα, οι οποίες έχουν γίνει με την χρήση εξαρτημάτων μη διαθέσιμης τεχνολογίας κατά την Περίοδο. Ένα τέτοιο όχημα πρέπει να διατηρεί το αρχικό πλαίσιο ή πλατφόρμα και αμάξωμα Προδιαγραφών Περιόδου για τον τύπο. Όχι περισσότερα από δύο από τα παρακάτω κύρια μέρη μπορούν να είναι αλλαγμένα από τις αρχικές προδιαγραφές:

Κινητήρας
Μετάδοση κίνησης
Τροχοί
Εμπρόσθια ανάρτηση / σύστημα διεύθυνσης
Οπίσθια ανάρτηση

Πρόσφατες μετατροπές μπορούν να έχουν γίνει. Τέτοιες μετατροπές δεν έχουν αντίκτυπο στην χρονολόγηση του οχήματος.

4.2 
ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

• ΟΜΑΔΑ 1 – ΓΝΗΣΙΑ

Ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ, όπως αρχικώς είχε παραχθεί, απαράλλακτο και με μικρή φθορά.

• ΟΜΑΔΑ 2 – ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ

Ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ όπως χρησιμοποιήθηκε, αλλά ουδέποτε ανακαινίσθηκε σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές, με γνωστή ιστορία και στην αρχική, πιθανώς φθαρμένη του κατάσταση. Εξαρτήματα που φυσιολογικά φθείρονται μπορούν να αντικαθίστανται με εξαρτήματα προδιαγραφών της αρχικής Περιόδου. Επισκευές στη βαφή, στα νίκελ και στην ταπετσαρία επιτρέπονται.

• ΟΜΑΔΑ 3 – ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ

Ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ με αποδεδειγμένη ταυτότητα, εντελώς ή μερικώς αποσυναρμολογημένο, ανακαινισμένο και επανασυναρμολογημένο. Μικρές μόνο αποκλίσεις από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή σε περιπτώσεις ελλείψεως ανταλλακτικών ή υλικών που δεν είναι διαθέσιμα, μπορούν να αντικαθίστανται από άλλα ίδιων προδιαγραφών. Το εσωτερικό, το εξωτερικό και το τελείωμα (φινίρισμα) του εξωτερικού πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις Προδιαγραφές Περιόδου.

• ΟΜΑΔΑ 4 – ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Μέρη από ένα ή περισσότερα οχήματα ιδίου μοντέλου ή τύπου συναρμολογημένα σε ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις αρχικές Προδιαγραφές του Κατασκευαστή. Γνήσια ανταλλακτικά του Κατασκευαστή πρέπει να χρησιμοποιούνται όπου είναι διαθέσιμα, αλλά μπορούν αντικαθίστανται από άλλα ίδιων προδιαγραφών. Το εσωτερικό, το εξωτερικό και το τελείωμα (φινίρισμα) του εξωτερικού πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις Προδιαγραφές Περιόδου.5. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

Για τις εκδηλώσεις FIVA παραδοσιακά τα οχήματα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

“A” “Ancestor” Οχήματα κατασκευασμένα μέχρι 31Δεκεμβρίου 1905

“B” “Veteran” Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1905 & 31 Δεκεμβρίου 1918

“C” “Vintage” Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1919 & 31 Δεκεμβρίου 1930

“D” “Post Vintage” Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1931 & 31 Δεκεμβρίου 1945

“E” “Post War” Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1946 & 31 Δεκεμβρίου 1960

“F” “Classic” Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1961 & 31 Δεκεμβρίου 1970

“G” Οχήματα κατασκευασμένα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1971 και ως ορίου της FIVA όπως ορίζεται στην § 1, δηλ. μέχρι τη συμπλήρωση της 30-ετίας.

6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

6.1 
Στοιχεία απαιτούμενα για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας κατασκευής και την κατάταξη ενός οχήματος, ή μερών ενός οχήματος, πρέπει να περιέχουν κάθε σχετική πληροφορία και πιστοποίηση. Αριθμοί πλαισίου/σειρά και κινητήρα απαιτούνται. Σε περιπτώσεις Οχημάτων τα οποία αρχικώς αναγνωρίζονται μόνο βάσει του αριθμού κινητήρα, αυτός ο αριθμός θα θεωρείται και ως ο σειριακός αριθμός του οχήματος.

6.2 Η ευθύνη για την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων βαρύνει πάντα τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

6.3 
Ο Επίσημος Εκπρόσωπος της FIVA της χώρας (ANF), είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας κατασκευής και κατατάξεως του οχήματος.

6.4 
Ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ που έχει εκτιμηθεί από τον Επίσημο Εκπρόσωπο μιας χώρας θα γίνεται φυσιολογικά αποδεκτό από άλλα μέλη της FIVA. Εάν ένας Επίσημος Εκπρόσωπος έχει αμφιβολίες σχετικά με τις λεπτομέρειες ενός οχήματος για το οποίο επιχειρεί να εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως, μπορεί να αναζητήσει επιπλέον πληροφορίες από άλλους Εκπροσώπους. Σε τέτοιες περιπτώσεις η σχετική τεκμηρίωση πρέπει να είναι διαθέσιμη προς τον ερωτούντα Εκπρόσωπο ή την ΤΕΧΝΙΚΗ Επιτροπή.

6.5 
Σε περίπτωση ανυπέρβλητης διαφωνίας σχετικά με την χρονολόγηση και/ή την κατάταξη μεταξύ ενός ιδιοκτήτη και του Επισήμου Εκπροσώπου της χώρας, ή μεταξύ Εκπροσώπων, το ζήτημα πρέπει να υποβάλλεται στην Τεχνική Επιτροπή της FIVA προς απόφαση με καταβολή του σχετικού αντιτίμου. Η απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής της FIVA είναι τελική.

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ FIVA

7.1 
Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης για οχήματα που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Τεχνικού Κώδικα.

7.2 
Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης είναι ένα έγγραφο αναγνώρισης, που εκδίδεται από τον Επίσημο Εκπρόσωπο προκειμένου να ταυτοποιήσει ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ κατόπιν επιθεώρησης από την FIVA ή τον εκπρόσωπό της. Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης παραμένει ιδιοκτησία της FIVA μονίμως και έχει ισχύ δέκα ετών, ή μέχρι την αλλαγή ιδιοκτησίας του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

7.3 
Σε μία χώρα όπου υπάρχει Επίσημος Εκπρόσωπος της FIVA, ο ιδιοκτήτης ενός ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, καταχωρημένο στην ίδια χώρα, πρέπει να υποβάλλει αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης FIVA σε αυτόν τον Εκπρόσωπο, σύμφωνα με το πρότυπο του Κεφαλαίου A του Τεχνικού Κώδικα της FIVA. Ένας Επίσημος Εκπρόσωπος δεν μπορεί να εκδώσει Πιστοποιητικό Αναγνώρισης για ένα όχημα καταχωρημένο σε άλλη χώρα.

7.4 
Για ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί, η αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης πρέπει να υποβάλλεται στον Επίσημο Εκπρόσωπο της χώρας όπου κατοικεί ο ιδιοκτήτης.

7.5 
Σε μία χώρα όπου δεν υπάρχει Επίσημος Εκπρόσωπος, ο ιδιοκτήτης ενός οχήματος, το οποίο είναι ταξινομημένο σε αυτή τη χώρα, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Τεχνική Επιτροπή της FIVA προκειμένου να αποκτήσει Πιστοποιητικό Αναγνώρισης.

7.6 
Μέλος ενός συνδεόμενου με τη FIVA Σωματείου, του οποίου αίτημα για έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης έχει απορριφθεί, ή έχει υπάρξει διαφωνία ως προς την κατηγοριοποίηση εκ μέρους του Επισήμου Εκπροσώπου, μπορεί να καταθέσει ένσταση εναντίον αυτών των αποφάσεων στην Τεχνική Επιτροπή της FIVA, η οποία έχει την δυνατότητα να παραχωρήσει αρμοδιότητα σε υποεπιτροπή της. Εάν το ζήτημα παραμείνει ανεπίλυτο, η ένσταση μπορεί να κατατεθεί στο Συμβούλιο Ενστάσεων, το οποίο θα συσταθεί από την Γενική Επιτροπή, για οριστική επίλυση.

7.7 
Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης της FIVA είναι ένα έγγραφο προσδιορισμένο στο κεφάλαιο Β του Τεχνικού Κώδικα FIVA.

7.8 
Η FIVA, ο Εθνικός της αντιπρόσωπος, ή κάποιος επίσημος αξιωματούχος αυτής μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσουν ένα Πιστοποιητικό Αναγνώρισης. Σε αυτή την περίπτωση το Πιστοποιητικό θα πρέπει άμεσα να επιστραφεί στην εκδίδουσα οργάνωση με ταυτόχρονη δήλωση του λόγου ανάκλησης. Η Τεχνική Επιτροπή μπορεί να ανατρέψει την απόφαση για ένα Πιστοποιητικό Αναγνώρισης που έχει ληφθεί από τον Επίσημο Εκπρόσωπο.

8. ΛΟΙΠΑ

Επί πλέον κανόνες ή αποφάσεις που τυχόν ληφθούν από την Τεχνική Επιτροπή μετά την έκδοση του παρόντος Διεθνούς Κώδικα, πρέπει να θεωρηθούν ως μέρος αυτού.

——————————————

Λίγο πιο απλοποιημένα:

– Ένα όχημα (μοτοσυκλέτα ή αυτοκίνητο) δύναται να πάρει έγκριση για έκδοση πινακίδων και πιστοποιητικού ιστορικού όταν εχει κλείσει 30 έτη από την ημερομηνία παραγωγής του (βάσει αριθμού πλαισίου), ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης άδειας ΚΑΙ ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης παραγωγής του μοντέλου!

– Μέχρι το 2009 ίσχυε η 25ετία , οπότε μέχρι τον Δεκέμβριο εκείνου του έτους, όσοι ειχαν όχημα παραγωγής μέχρι 1984 μπορούσαν να βγάλουν πινακίδες. Τον Ιανουάριο του 2010 ο κανονισμός άλλαξε σε 30ετία οπότε π.χ. όσοι έχουν όχημα κατασκευασμένο το 1986 πρέπει να περιμένουν μέχρι το 2016 κ.ο.κ…..

Τι προβλέπει η FIVA για οχήματα άνω των 30 ετών:

Η FIVA καθορίζει ως ιστορικό όχημα ένα μηχανοκίνητο όχημα δρόμου το οποίο:

Είναι τουλάχιστον 30 ετών
Είναι συντηρημενο σε μια “σωστή”, σύμφωνα με την ιστορία του μοντέλου, κατάσταση
Δεν χρησιμοποιείται σαν όχημα καθημερινής χρήσης
και Αποτελέι μέρος της τεχνολογικής μας και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Πιο απλά:

-Πινακίδες ιστορικού οχήματος μπορούν να εκδοθούν όταν το όχημα βρίσκεται σε ευπαρουσίαστη, όχι απαραίτητα υπεράριστη, κατάσταση και γνήσιο ως προς τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής του.
Αυτό δεν αποκλείει το να έχει ανταλλακτικά ιμιτασιόν, αλλά, όχι πατέντες / μετατροπές από άλλα μοντέλα.
(π.χ. κινητήρες υπερκυβισμένοι ή άλλης μάρκας, πολυεστερικά φτερά , μπάκετ καθίσματα κλπ).
Μπορει δε να έχει ανταλλακτικά από εκδόσεις του ίδιου μοντέλου, π.χ. από πλουσιότερο μοντέλο ή λίγο μεταγενέστερο όπως, για παράδειγμα, χρώμια , δερμάτινα καθίσματα κλπ αλλα στην περίπτωση αυτή αλλάζει κατηγορία στο πιστοποιητικό FIVA.

– Ανάλογα με το επίπεδο συντήρησής του και το πόσο αυθεντικό είναι, σε σχέση με τις εργοστασιακές προδιαγραφές, το όχημα κατατάσσεται στην ανάλογη κατηγορία στο πιστοποιητικό. Όσο πια αυθεντικό είναι, τόσο πιο ψηλά σε κατηγορία κατατάσσεται (π.χ. Στην ανώτατη κατηγορία έχουν δικαίωμα να να μπουν τα οχήματα τα οποία είναι τόσο γνήσια που δεν έχουν βαφτεί ποτέ). Αναλόγως, αν έχει ξαναβαφτεί ή έχει μετατροπές ή έστω αξεσουάρ εποχής (πχ ζάντες) τότε κατεβαίνει σε κατηγορία.

– Όσον αφορά το πιστοποιητικό σε όχημα με κανονικές πινακίδες.
Εφόσον ικανοποιούνται τα παραπάνω, τότε υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού σε όχημα που ο ιδιοκτήτης του επιθυμεί να κρατήσει τις πινακίδες του υπουργείου. Αυτό σημαίνει ότι απολαμβάνει όλες τις ελευθερίες που έχει ένα κανονικό όχημα με υποχρέωση όμως την διατηρηση ή βελτίωση της κατάστασης και της αυθεντικότητας του, όπως αυτή έχει καταγραφεί στο πιστοποιητικό. (Φυσικά οικονομικές υποχρεώσεις όπως τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια υφίστανται.)

– Αν ένα όχημα ειναι μικρότερο από 30 έτη αλλα ανήκει στην παραγώγή οχημάτων που εχουν ήδη ιστορικό ενδιαφέρον (π.χ. λόγω περιορισμένης παραγωγής ή κάποιου άλλου στοιχείου που το κάνει μοναδικό) τότε μπορεί να εκδόσει πιστοποιητικό Junior Classic.

-Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ένα όχημα διαθέτει πιστοποιητικό, υπάρχει η δυνατότητα διεκδικήσης αποζημίωσης που καλύπτει πλήρως την ζημιά του σε περίπτωση ατυχήματος.

-Επίσης ο ισχύων νόμος προβλέπει ότι αυτοκίνητα που είναι πιστοποιημένα από την FIVA δεν αποτελούν τεκμήριο διαβίωσης.

Τέλος, η κάρτα FIVA έχει ισχύ 10 έτη. Σε περίπτωση που το όχημα πουληθεί, η κάρτα πρέπει να επανεκδοθεί.

Όπως αναγράφεται και στην παραπάνω δημοσίευση, να επαναλάβουμε ότι ένα όχημα με πινακίδες ιστορικού οχήματος είναι ένα όχημα που ΔΕΝ έχει δικαίωμα να χρησιμοποιείται σαν όχημα καθημερινής χρήσης

Επιτρεπόμενη χρήση είναι:

– η συμμετοχή σε εκδηλώσεις για την διεξαγωγή των οποίων έχει εκδοθεί άδεια από το αρμόδιο υπουργείο (επίσημες) και,

– οι α ν α γ κ α ί ε ς, όχι μετακινήσεις γενικώς, αλλά δ ο κ ι μ έ ς για την επισκευή, αλλά και για την συντήρηση.

Στην Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να εκδόσουν πινακίδες 3 φορείς (με αλφαβητική σειρά): ΕΛΠΑ, ΕΟΟΕ, ΕΟΦΙΛΠΑ.

———————————————–

πηγές, περισσότερα :

ΕΛΠΑ:
http://www.elpa.gr
Λεωφόρος Μεσογείων 395
Αγ. Παρασκευή 153 43
Τηλ. 210.6068800

ΕΟΟΕ:
www.eooe.gr
Ιωνίας 188, Τ.Κ 111 44
E-mail: eooe.eooe@gmail.com
Τηλέφωνο: 210-2116087
Fax: 210-2117493

ΕΟΦΙΛΠΑ:
http://www.philpa.grΚυβέλης 6, Γέρακας 15344 – Αθήνα

Τηλ.210-6534700 Fax.210-6533420
e-mail: info@philpa.gr
__________________

 ιστορικες πινακιδες μοτοσυκλετων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.